Wat is preventie Kind en Scheiding AMV-Opleidingen

Wat is Preventie?

Scheidingen, hoeveel kinderen maken dit mee? Zo’n 70.000 kinderen per jaar moeten leren omgaan met de praktische, financiële en emotionele gevolgen van de ouders die uit elkaar gaan. Het precieze aantal is niet duidelijk weergegeven in de onderzoeken (Jeugdzorg Nederland, z.j). Maar hoe zorgen we er nu voor dat de kinderen zo min mogelijk worden beschadigd tijdens de scheiding?

De Kinderen Scheiden Mee heeft een laagdrempelig en preventief programma ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders.

Maar wat houdt dit preventief programma in? Tijdens het programma wordt er met creatieve werkvormen gewerkt ter begeleiding van erkende coaches. Het is bedoeld om een steuntje in de rug te bieden, tijdens en na de scheiding. In een op de verschillende leeftijdscategorieën afgestemd dagdeel ondersteunt het programma De Kinderen Scheiden Mee kinderen van 6 tot en met 17 jaar om met de scheidingsperiode om te gaan.

Het programma werkt met de methodiek Het Zandkastelenprogramma® van Gary Neumann.

Het is een drieënhalf uur durende, eenmalige groepsbijeenkomst. In het laatste half uur worden ook de ouders uitgenodigd en richt de aandacht zich op een verbetering van de communicatie tussen ouders en kinderen. Omdat kinderen soortgenoten ontmoeten die eenzelfde ervaring doormaken als zij, komen ze er meestal met een pas ontdekt gevoel van vertrouwen, hoop en saamhorigheid uit. Ze beseffen dat ze niet de enigen zijn, dat het normaal is om bang te zijn, boos, verdrietig en in de war.

De kinderen werken tijdens de bijeenkomst aan het adequaat uiten van gevoelens, het vergroten van het probleemoplossend vermogen, het verkrijgen van inzicht in de scheiding en de huidige werkelijkheid, en het herkennen van eigen kracht en kwaliteiten.

Aan het einde van het programma zullen de kinderen beter begrijpen dat:

  • De scheiding niet hun schuld is;
  • Hun ouders, ook al wonen zij ergens anders, gewoon hun ouders blijven;
  • Ouders van hen blijven houden, ook na de scheiding;
  • Ieder mens, dus ook ouders, fouten kunnen maken;
  • De meeste ouders niet meer bij elkaar komen en het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.

Het programma is preventief omdat het problemen op de langere termijn voorkomt en/of vermindert. Herkenning en erkenning onderling staat centraal. Het is fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt.

Het programma De Kinderen Scheiden Mee – Methodiek Het Zandkastelenprogramma® is geaccrediteerd door het SKJ (kwaliteitsregister jeugdhulpverlening), de MfN, het ADR en het International Coach Register. Het programma wordt tevens als preventieve interventie aanbevolen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).