Scheiden, hoe vertellen we het de kinderen

placeholder-landscape.png

En dan komt dat moment, waarop je als ouders moet gaan vertellen dat je gaat scheiden, ook wel paraplugesprek genoemd.  Dit wordt vaak gezien als een van de moeilijkste momenten. Kinderen kunnen vaak jaren later nog precies omschrijven hoe dit gesprek voor hen was. Dit gesprek verdient de aandacht om goed voorbereid te worden.

Het is donderdag aan het eind van de middag als ik een mail zie binnenkomen met als onderwerp “hulp bij scheiding”. Ik leg telefonisch contact met hen. De telefoon staat op de speaker en ik spreek met beide ouders. Ze geven aan dat ze gaan scheiden, maar het nog niet hebben verteld aan hun kinderen. Er zijn vragen op welke manier ze het kunnen vertellen, wat kunnen ze beter wel of niet zeggen, wat is het juiste moment en nog veel meer vragen. Te veel vragen die ervoor zorgen dat ouders dit moment nog uitstellen. Ik nodig ouders uit om het paraplugesprek samen door te spreken.

WIE GAAT WAT VERTELLEN?

Het is van belang dat je je rol als ouder niet enkel ziet als slecht-nieuwsbrenger, daarnaast ben je de steun en toeverlaat voor de kinderen. De wijze waarop je het nieuws verteld is datgene wat er toe doet! Het is niet zomaar iets wat je gaat vertellen. Dit gesprek verdient een goede voorbereiding en neem de tijd voor het gesprek.

Het is enorm van belang dat beide ouders aan het woord zijn om ook naar de kinderen helder te maken dat het een gezamenlijke beslissing is. Het is niet in het belang van het kind om de precieze reden te weten waarom een relatie beëindigd wordt. Als er een ouder in een kwaad daglicht wordt gesteld als degene die de keuze tot scheiding gemaakt zou hebben, waardoor het kind in een loyaliteitsconflict kan komen.

Er rijden 2 auto’s de straat in en parkeren voor de praktijk. Ik ontvang ouders met een kopje koffie en al vrij raken we in gesprek over het scheidingsverhaal wat aan kinderen verteld zal worden. Moeder vraagt zich af welke informatie wel of niet van belang is aangezien hun kinderen ook verschillende leeftijden hebben. Vader zal de vertrekkende ouder zijn en vraagt zich af wanneer hiervoor het juiste moment is. Op de vraag wie wat gaat vertellen kijkend de ouders elkaar vragend aan.

DE SCHEIDING IS NIET JOUW SCHULD!

Het is ontzettend moeilijk om je eigen emoties onder controle te houden waardoor de verleiding aanwezig is om degene die het makkelijkste praat aan het woord te laten zijn, maar hierin mis je een essentiële stap voor de verwerking van de echtscheiding voor het kind. Als de scheidingsboodschap maar van 1 ouder komt, dan zou het kind de “schuld” kunnen leggen bij de vertrekkende ouder maar zal dit niet uitspreken. Dit is dan ook zeker niet bevorderend voor een hechte band tussen ouder en kind die zo van belang is om alle fasen van rouw die horen bij de verwerking van een scheiding.

Kinderen kunnen vaak de schuld bij zichzelf zoeken zonder dat je dit als ouders weet. Het is dus van belang dat je altijd benoemt dat het niet hun schuld is. Het afstemmen van je inhoud op de leeftijdsgroep zorgt ervoor dat alles ook goed begrepen wordt door de kinderen. Het programma De Kinderen Scheiden Mee biedt tevens een informatieavond voor ouders met belangrijke informatie met betrekking tot de ontwikkeling per leeftijdsgroep voor kinderen in scheiding. In mijn praktijk geef ik ouders deze informatie aan de hand van praktische voorbeelden zodat bepaalde situaties ook eerder herkend kunnen worden.

“Hoe houden we onze kinderen goed in de gaten, dat het wel goed gaat met hen?”. Na het doorspreken van het paraplugesprek rijzen er nieuwe vragen bij de ouders. Ze maken zich zorgen over de verwerking van de scheiding en of de kinderen hen wel alles zullen vertellen. Ze vragen zich af of het beter is als ze nu dagelijks met de kinderen even in gesprek gaan zodat ze vragen kunnen stellen.

JE VERHAAL MOGEN DELEN, DAT LUCHT OP!

Kinderen zullen ten alle tijden loyaal blijven aan hun ouders en niet alles vertellen of vragen. Tijdens een deelname aan het programma De Kinderen Scheiden Mee hoeven de kinderen niet loyaal te zijn en willen ze met name hun verhaal delen en hun vragen stellen. “Het was fijn om er even over te praten”, is een veelgehoorde reactie van kinderen. Het programma draagt bij aan het voorkomen/verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en brengt de verwerking van de echtscheiding op gang. 

Geef kinderen de ruimte om zo nu en dan verdrietig te zijn zonder hen te overbeladen met vragen. En als de kinderen vragen hebben waar je geen antwoord op hebt, zeg dan dat je begrijpt dat er veel vragen zijn, maar dat je nu eerst besproken hebt waar je nu mee te maken hebt.

Ook na het paraplugesprek is het van belang om met regelmaat te herhalen dat je niet meer bij elkaar komt, maar dat je voor altijd hun ouders blijft en van hen blijft houden.

Gun jezelf en de kinderen de tijd, ruimte en de ondersteuning om de scheiding te mogen verwerken!

Natasja Pullens De Kinderen Scheiden Mee

Natasja Pullens

Erkend coach De Kinderen Scheiden Mee

Praktijk SKETCH is geregistreerd bij ICR als International Child Coach en biedt advies en kortdurende begeleiding voor kinderen (6-17 jaar), ouders en leerkrachten/school.

Scroll naar boven